För mer information:

Karin Blomstrand
Finanschef
073 026 20 97
karin.blomstrand@akademiskahus.se
Mia Edofsson
Hållbarhetschef
072 588 24 21
mia.edofsson@akademiskahus.se

Akademiska Hus emitterar ny grön obligation

Torsdag, 1 oktober 2020

Akademiska Hus har nu emitterat sin andra gröna obligation. Intresset för att investera i hållbara projekt som stärker Sverige som kunskapsnation var fortsatt stort och emissionen omfattar totalt 1 500 Mkr.

Som ett led i bolagets finansiella hållbarhetsarbete har Akademiska Hus emitterat sin andra gröna obligation med en löptid om sju år. Obligationen har emitterats under bolagets ordinarie EMTN-program och är noterad på London Stock Exchange.   

Emissionslikviden kommer att användas enligt Akademiska Hus gröna ramverk, som har tilldelats den högsta möjliga ratingnivån - mörkgrön – av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero. Vilka specifika projekt som pengarna allokeras till och hur villkoren i det gröna ramverket efterlevs, kommer att publiceras i en rapport på Akademiska Hus webbplats under 2021. 

Bland de hållbara satsningar som fått ta del av bolagets första gröna obligation, som genomfördes i juni 2019, finns den nya kontors- och innovationsarenan A Working Lab i Göteborg, där smarta materialval har bidragit till en minskad klimatpåverkan med upp till 20 procent jämfört med om mer traditionella material hade använts. Andra exempel är laddstationer för elbilar och nya solcellsanläggningar på campus.