Till navigation Till innehåll (s)
Fredag, 19 augusti 2016

UPPGIFT: Locka studenter

Jobb på campus, studentkorridor som flyttar runt i världen, utländska campus och helhetstänk är några olika sätt som lärosäten runt om i världen använder för att konkurrera om internationella studenter. 

International Branch Campus 

CAMPUS UTOMLANDS ÖPPNAR NYA MÖJLIGHETER

Toppuniversitet runt om i världen letar hela tiden efter sätt att öka sin internationella profil och attraktionskraft. Allt vanligare är att försöka stärka sitt varumärke i den hårda konkurrensen genom att öppna campus i ett annat land – ofta på en helt annan kontinent – än moderuniversitetet, så kallade international branch campuses, IBC.

Bland de mest aktiva universiteten på det här området finns amerikanska och brittiska lärosäten, varav många befinner sig i det extremt konkurrensutsatta skiktet strax under den lilla klicken av elituniversitet. En övervägande majoritet av IBC:erna förläggs till Asien, i länder som Malaysia, Singapore och Kina, och bland dem som hårdsatsat finns Newcastle Universitys som för fyra år sedan slog upp portarna till sitt campus i Malaysia. Inledningsvis har satsningen handlat om att utbilda blivande läkare, något det råder brist på i Malaysia, och nyligen utökade man utbudet med ingenjörs- och handelsprogram.

Modellen med IBC är omdiskuterad. Många hyllar den som ett sätt att tillgodose den ständigt ökande efterfrågan på brittiska och amerikanska universitetsexamina. Samtidigt hävdar kritiker att det finns ett inslag av nykolonialism i etablerandet av IBC:er, samt att det riskerar att uppstå konflikter om vilket lands lagar och regler som ska gälla för undervisningen. Anhängarna menar ett IBC givetvis måste utformas utifrån de lokala förutsättningarna, samtidigt finns det också flera exempel där länder i exempelvis Asien beviljat undantag och specialregler för utländska universitet som vill etablera sig.

Text: Andreas Karlsson Foto: Newcastle University

Läs om fler lärosäten som lockar studenter:

»Om vi bara sitter här i Storbritannien och väntar på att studenterna ska komma till oss, så kommer tillströmningen så småningom att upphöra.«

Reg Jordan, professor Newcastle University

Visste du att ...

… det för närvarande finns över 240 international branch campuses, IBC, runt om i världen? (ICEF Monitor)

… bland internationella universitetsstudenter i USA är kinesiska studenter i förkrossande majoritet: över 80 000 eller omkring 20 procent? Indiska studenter kommer tvåa: 22 000 eller omkring 5 procent. (UNESCO)

… Qatar University rankas som »världens mest internationella universitet«, sett till andelen personal och studenter från ett annat land? (Times Higher Education)