Till navigation Till innehåll (s)
Fredag, 19 augusti 2016

UPPGIFT: Locka studenter

Jobb på campus, studentkorridor som flyttar runt i världen, utländska campus och helhetstänk är några olika sätt som lärosäten runt om i världen använder för att konkurrera om internationella studenter.  

Minerva 

MINERVA KOMBINERAR DIGITAL UNDERVISNING MED STUDENTKORRIDOR

Minerva, ett universitet utan geografisk hemvist, utmanar själva idén om vad ett universitet är. De erbjuder ett slags kombination av distansundervisning och en aktiv studentgemenskap – en gemenskap som flyttar runt i världen från termin till termin.

Enligt Minervas grundare, IT-entreprenören Ben Nelson, har tiden sprungit ifrån de traditionella universiteten. Antalet universitetsplatser per capita har blivit lägre, vilket lett till hårdare konkurrens och snabbt stigande terminsavgifter. Samtidigt har världen förändrats och utbildningskraven med den.

– Många universitet lägger alldeles för mycket pengar på sådant som inte har någonting med studieresultaten att göra, som eleganta campus och idrottsprogram. Det är för lite fokus på studenternas undervisning och för mycket fokus på att trygga professorernas arbetstillfällen, säger Ben Nelson.

Minerva University bygger i stället på kostnadseffektiv distansundervisning online. Skolan saknar med andra ord ett traditionellt campus. Däremot bor studenterna ihop, först allihop tillsammans under den inledande terminen i San Francisco, därefter i mindre grupper som varje år flyttar mellan olika metropoler i världen under den sammanlagt tre år långa utbildningen. London, Hongkong, Berlin och Buenos Aires är några exempel på städer där Minervas studenter bor under sin utbildningstid.

Redan från första terminen var konkurrensen hård om de få platserna. Enligt Ben Nelson lockades vissa av studenterna av den revolutionerande studiemodellen, medan många av naturliga skäl attraherades av den relativt sett blygsamma terminsavgiften. Denna är för närvarande motsvarande 80 000 svenska kronor, vilket är ungefär en fjärdedel av terminsavgiften på traditionella amerikanska elituniversitet som Stanford och Harvard. Trots det är det just den typen av universitet som Ben Nelson anser att Minerva ska jämföras med när det gäller standarden på utbildning och de examinerade studenternas attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Text: Andreas Karlsson Foto: Maxim Zarya 

Läs om fler lärosäten som lockar studenter:

»Ambitionen med Minerva är att försöka förändra högre utbildning på en global nivå. Det enda sättet att göra det är att börja längst upp i hierarkin. Om man skapar ett helt okej universitet som inte gör något annorlunda så kommer ingen att bry sig. Inom högre utbildning har alla blickarna riktade uppåt.«

Ben Nelson, grundare Minerva University.

Visste du att ...

… det för närvarande finns över 240 international branch campuses, IBC, runt om i världen? (ICEF Monitor)

… bland internationella universitetsstudenter i USA är kinesiska studenter i förkrossande majoritet: över 80 000 eller omkring 20 procent? Indiska studenter kommer tvåa: 22 000 eller omkring 5 procent. (UNESCO)

… Qatar University rankas som »världens mest internationella universitet«, sett till andelen personal och studenter från ett annat land? (Times Higher Education)