För mer information:

Kerstin Lindberg Göransson
Vd
031-63 24 60
kerstin.lindberggoransson@akademiskahus.se

Kerstin Lindberg Göransson: Digitalisering, Aha! och ett närmare samarbete med våra kunder

Fredag, 15 juni 2018
Utbildningsbehoven förändras och högre utbildning och forskning påverkas av en allt mer digitaliserad och internationell omvärld. Hur vi planerar, målsätter och utvecklar vår verksamhet påverkas av övergripande trender och de förväntningar som ställs på oss från omvärlden.

Just nu arbetar vi intensivt med en rad spännande frågor, där inte minst den allt snabbare digitala utvecklingen skapar möjligheter för oss och för hela fastighetsbranschen. Digitaliseringen innebär att universiteten och högskolorna ställer krav på oss att tillhandahålla nya, mer effektiva lokaler som är anpassade till den nya tidens lärande och forskning. Vår roll är att bistå våra kunder att lokaleffektivisera och samtidigt höja attraktiviteten. För att möta den här utvecklingen arbetar vi nära tillsammans med lärosätena, bland annat med att knyta ihop olika system för värme, ventilation och bokning, och visualiseringslösningar som medger virtuella besök såväl som fysiska besök med ”förstärkt verklighet” för att nämna några exempel.

Ett intressant projekt är A Working Lab vid Chalmers i Göteborg där vi utvecklar och experimenterar med de allra senaste lösningarna inom innovation och byggprocesser. Sammantaget är ett tiotal innovationsprojekt knutna till byggnaden som sträcker sig från att utveckla ”active learning workrooms” och utomhuskontor till att byggnaden ska drivas av likström och att vi skapar en digital tvilling av byggnaden. Det ger oss många goda erfarenheter som vi sedan kan dra nytta av i andra projekt runtom i landet.

Som ytterligare en del i digitaliseringen har vi flyttat vår populära kundtidning Aha! online till en helt ny portal för nyheter och frågor kring campusutveckling. Med Aha flyttar vi också ut kunskapen och diskussionen till våra kunder genom att bjuda in till event på olika platser och med kunniga talare och debattörer inom exempelvis lärandemiljöer eller studentbostäder. I år var första gången som vårt årsstämmoseminarium anordnades under Aha-flagg och med hjärnforskaren Katarina Gospic som en av huvudtalarna nådde vi besöksrekord och nöjda besökare. Det tar vi såklart med oss in planeringen för kommande terminer och gör oss än mer säkra på att vi är på rätt spår.

Önskar er alla en fin sommar!

Läs mer om Cookies