Till navigation Till innehåll (s)
Tisdag, 24 juni 2014

Hur vinner vi kampen om de skarpaste hjärnorna?

Med nya studieavgifter måste svenska lärosäten, näringsliv och städer tillsammans sticka ut mer än någonsin för att attrahera utländska studenter. Det görs med utbildningar i världsklass, men även kunskapsmiljöerna spelar en stor roll. Vi har frågat företrädare från lärosäte, stad och näringsliv hur utveckling av kunskapsmiljöer kan hjälpa till att stärka den inter-nationella konkurrenskraften. Marianne Zingmark är en av dem.

MARIANNE ZINGMARK, HR-CHEF PÅ VOLVO:

»SAMVERKA MER«

DET BEHÖVS GEMENSAMMA KRAFTTAG
FRÅN NÄRINGSLIV OCH AKADEMI

– Sveriges lärosäten spelar en viktig roll för att attrahera internationella studenter, men även vi arbetsgivare måste dra vår del av lasset. Sverige är ett attraktivt land att studera i, och det är ett gemensamt projekt mellan lärosäten och arbetsgivare att peka på det, säger Marianne Zingmark.

Med 28 000 anställda i Sverige och 105 000 i hela världen har Volvokoncernen en starkt global inriktning.

– Vi behöver därför tillgång till studenter och talanger som kan arbeta effektivt i internationella team och i globala sammanhang. För oss är det viktigt att svenska lärosäten präglas av mångfald. Det handlar dels om att få en intressant rekryteringsbas, dels om att skapa internationella studiemiljöer i Sverige för svenska studenter och på så vis förbereda dem för en framtid på en global arbetsmarknad, säger Marianne Zingmark.

Att attrahera studenter från utlandet står högt upp på Volvokoncernens agenda, och därför sponsrade man bland annat 2010 KTH-initiativet Project China som syftar till att uppmuntra samarbete mellan Stockholm och Peking bland både studenter och företag.

Marianne Zingmark anser att det behövs en gemensam kraftansträngning från både lärosätenas och näringslivets sida för att vinna utländska studenter till de svenska universiteten och högskolorna även när de måste betala studieavgifter.

– Vi behöver bli bättre än vi är i dag på att samarbeta närmare och hantera den här frågan gemensamt. Det är bådas ansvar.

ARGUMENTEN FÖR SVERIGE FINNS DÄR

På Volvokoncernen tittar man för tillfället på möjligheter till närmare samarbeten med skolor och universitet. Tillsammans med Göteborgs kommun driver man exempelvis redan i dagsläget det tekniska gymnasiet GTG. Marianne Zingmark tycker att starka kunskapsmiljöer som uppmuntrar samverkan existerar på många ställen i Sverige, inte minst i företagets egen hemstad.

– I Göteborg finns ett flertal framgångsrika science parks, vilket tyder på att man har förstått sprängkraften av att dra nytta av varandras kompetenser och bygga dessa till en helhet.

Hon tvivlar inte en sekund på Sveriges konkurrenskraft:

– Sverige har byggt många internationellt framgångsrika företag inom ett flertal branscher. Konkurrenskraften finns där även i form av vår närhet till naturen, den öppna och vänliga företagskulturen och den starka utbredningen av det engelska språket. Men vi måste sluta upp tillsammans för att göra landet ännu mer tillgängligt för studenter från utlandet. Ökar vi samverkan mellan industri, privata företag och utbildningar i svenska kunskapsmiljöer, ökar vi också Sveriges konkurrenskraft.

TEXT LINDA KARLSSON ELDH FOTO NICKE JOHANSSON OCH ALEX&MARTIN

Vad säger de andra experterna:

Om: Marianne Zingmark

Jobbar som: HR-chef på Volvokoncernen.
Aktuellt: Teknikföretagen tillsammans med Skolverket, AB Volvo och AstraZeneca är initiativtagare till Matena, en fortbildning med fokus på matematik, teknik och naturvetenskap för lärare i grundskolan och gymnasiet. Inom ramen för Matena integrerar man företag som lärmiljöer. Våren 2011 startar man i den åttonde kommunen.