Till navigation Till innehåll (s)

När Lunds universitet grundades 1666 var det med syfte att försvenska de områden som Sverige hade erövrat från Danmark åtta år tidigare.

I dag är målet det exakt motsatta: internationalisering.

– Internationalisering är en del av Lunds universitets själ och hjärta, och har hög prioritet. Det ligger i akademins karaktär att erbjuda ett utbyte av tankar och idéer. Det går inte att som universitet isolera sig från omvärlden – genom utbyte erbjuder vi ju även våra egna studenter en del av världen, säger Eva Åkesson, prorektor på Lunds universitet.

Sedan vintern 2010 har universitetsledningen arbetat aktivt med att locka internationella hjärnor till Sverige.

Förra sommaren lanserades en helt ny engelskspråkig webbplats för utländska studenter. Nytt informationsmaterial togs fram och universitetet var under året representerat vid 25 utbildningsmässor över hela världen. De har även i liten skala testat att anlita agenter för att attrahera utomeuropeiska studenter, bland annat i Kina och Vietnam.

Men framför allt har universitetet bearbetat de kontakter på andra universitet som man redan i dag samarbetar med.  

– Lunds universitet är välrenommerat i världen. Vi finns med på flera rankinglistor och i nätverk, och eftersom människor i dag rör på sig så går ryktet. Det är väldigt viktigt att arbeta med sina alumner – de är universitetets viktigaste ambassadörer, säger Eva Åkesson.

Gårdsplanen framför den vita huvudbyggnaden där Eva Åkesson har sitt arbetsrum har börjat fyllas med forskare och studenter. Det är lunchtid, och från campusområdet i norr kommer ett pärlband av cyklister som sladdar i det torra gruset och parkerar i de redan överfulla ställen.

Vissa av de internationella studenterna är nya på campus och andra har varit med längre, som Anand David från Bombay i Indien.

Flera gånger i veckan tar han cykeln till Tegnérs matsalar för att träffa vänner, plugga eller ta något i kafeterian. För två år sedan påbörjade han sina studier i molekylärbiologi.  

– Vid Lunds universitet går det att plocka ihop kurser själv till din examen. Det är en flexibilitet som inte finns vid andra universitet. Dessutom finns det inga språkbarriärer i Sverige – alla talar ju engelska.

EVA_AKESSON.jpg

»Sverige har mycket att vinna. Vi får en kvalificerad arbetskraft om studenter väljer att stanna efter avslutade studier, och fantastiska ambassadörer för Sverige om de reser hem. Det är otroligt viktigt för såväl export som tolerans. Vi är ett litet land, vi behöver det här.«

Eva Åkesson

»Vi får en kvalificerad arbetskraft om studenter väljer att stanna kvar efter avslutade studier, och fantastiska ambassadörer för Sverige om de reser hem. Det är otroligt viktigt för såväl export som tolerans.«

»JAG KAN SE MIG SJÄLV BO HÄR EFTER STUDIERNA«

Tack vare vänner som själva hade studerat vid universitetet och rekommenderat studiemiljön var valet lätt.

– Universitetet är tillräckligt stort för att erbjuda de resurser som krävs för forskningen, men tillräckligt litet för att professorerna ska ha koll på mitt projekt. Bara man klarar den första vintern är det toppen här, säger Anand David.

– Ja, svenskarna pratar mycket om vädret. Man faller snabbt in i det, säger Ariane Senécal från Ottowa, Kanada, som också anlände för två år sedan.
I dag läser hon vid Språk- och litteraturcentrum (SOL).

– Jag tycker om Lund som studentstad. Det är väldigt bra kvalitet på undervisningen, och jag kan lätt se mig själv bo här även efter studierna.
Vi har promenerat den korta biten från universitetets huvudbyggnad till det öppna institutionshuset SOL. Rakt fram ligger biblioteket och direkt till vänster kontor och undervisningssalar. Fönster täcker tre av byggnadens väggar från golv till tak, vilket ger en ljus och luftig studiemiljö.

– Det är vanligt att institutioner och professorer arbetar över gränserna, vilket ger en spännande miljö. En vän har lektioner över hela campus, eftersom hennes forskning är multidisciplinär, säger Ariane Senécal.

– Vid Lunds universitet kan du enkelt byta inriktning, vilket jag tror är unikt. Det var också viktigt när jag skulle välja lärosäte, säger Anand David.

Hans institution Biologihuset ligger en ytterligare tiominuterspromenad norrut.

Här ligger de fönsterförsedda laboratorierna på rad, vilket erbjuder en inblick i kollegornas forskning.

– Lund är ett av toppuniversiteten inom mitt område, vilket är välförtjänt. Lärarna är väldigt aktiva och involverade i ens arbete, och har alla själva forskat i minst 10 år. I Indien består undervisningen till 80 procent av eget läsande och resten av forskning. Här är det tvärt om.

Förutom kvaliteten på undervisningen lyfter både Anand David och Ariane Senécal fram den speciella miljön som en orsak till att de trivs så bra.

Det är även en av de konkurrensfördelar som universitetet själv trycker på i sin rekrytering.

– Eftersom campusområdet är kompakt cyklar eller går du överallt och stöter därför hela tiden på lärare, forskare och studenter. Dessutom finns såväl gamla vackra miljöer med äldre byggnader, som toppmoderna hus med forskning i den absoluta framkanten, säger Eva Åkesson och fortsätter:

– Internationellt anses Sverige vara en trygg, säker och jämställd studiedestination. Här inte bara får man säga emot sina lärare, man bör göra det. Därför har vi varit tydliga med vilken typ av studiemiljö vi erbjuder. Ett självständigt arbete med kritiskt tänkande passar inte alla, säger Eva Åkesson.

OM: LUNDS UNIVERSITET

Lunds universitet är Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning med omkring 46 000 studenter och arbetsplats för 6 000 lärare, forskare och administrativ samt teknisk personal. Universitetet slår vakt om den fria grundforskningen och en grundutbildning med nära kontakt med forskning och samhället i stort.

400 INTERNATIONELLA STUDENTER

Sedan avgiftssystemet blev känt har antalet utomeuropeiska ansökningar till svenska lärosäten sjunkit drastiskt, från 75 000 till 25 000 för höstterminen 2011.

– Det räknade vi med. Det är därför vi har valt att lyfta fram frågan, säger Eva Åkesson.

Ambitionen är att locka 400 studenter till hösten, men med bibehållen kvalitet i sikte – antalet studenter får inte bli ett självändamål.

– Sverige har mycket att vinna. Vi får en kvalificerad arbetskraft om studenter väljer att stanna efter avslutade studier, och fantastiska ambassadörer för Sverige om de reser hem. Det är otroligt viktigt för såväl export som tolerans. Vi är ett litet land, vi behöver det här.

Men det finns områden som måste förbättras. Ett av dem är visumhanteringen, där universitetet i dag arbetar aktivt med myndighetspåtryckning.

– Det är nödvändigt med nationellt stöd. I dag försenas många visumansökningar på grund av långsam hantering. Vi är även oroliga för det svenska antagningssystemet. Handläggningstiden är väldigt lång, vilket innebär att studenter under tiden hinner få både plats och stipendium till ett annat lärosäte. Avgifter ställer större krav på oss som nation, säger Eva Åkesson.

Anand David håller med.

Han har haft problem med visum både inför resan till Sverige och under sin vistelse.

Trots det har han lyckats locka 17 av sina vänner från Bombay till Lunds universitet.

– Det är helt klart värt arbetet med ansökan hit. Det är vackra miljöer, högkvalitativ utbildning och en speciell stämning med nationslivet, säger Anand David.

Ariane Senécal kan bara hålla med.

TEXT JOSEFIN EKMAN FOTO NIKLAS BERNSTONE

SÅ HAR LUNDS UNIVERSITET SATSAT:

  • En ny, engelskspråkig hemsida som vänder sig till såväl utländska studenter som forskare.
  • Nytt informationsmaterial.
  • Ett aktivt arbete med att marknadsföra universitetet på internationella studiemässor.
  • Bearbetning av redan befintliga kontakter vid andra universitet i världen.
  • Engagemang av samtliga anställda i frågan – inte enbart en isolerad arbetsgrupp.