Till navigation Till innehåll (s)

KUNSKAPSMILJÖERNA PRÄGLAR STADEN

Gångavstånd till internationella organisationer, non-governmental organizations (NGO) och FN-organ gör universitetet i Genève unikt i världen. Eftersom det inte är ett sammanhängande campus har man låtit kunskapsmiljöerna komma nära staden. Byggnaden Uni Mail som är belägen mitt i den historiska stadskärnan är det tydligaste exemplet. Mer än en tredjedel av universitetets studenter studerar i den ljusa, öppna byggnaden, som i sin arkitektur är en offentlig miljö och där en central gata för allmänheten skär rätt genom byggnaden. Här möts stad, universitet och näringsliv vid allt från biblioteksbesök, kafébesök och studentfester till kulturella evenemang, konferenser och folkomröstningar. Att det öppna klimatet drar är tydligt: av universitetets 14 500 studenter kommer så många som en tredjedel från utlandet.

TEXT LINDA KARLSSON ELDH FOTO © UNIGE, JACQUES ERARD

Läs om andra framgångsrika kunskapsmiljöer

»Uni Mail är en plats nära både stad och näringsliv, som erbjuder allt som lärare och studenter behöver för att utveckla sina aktiviteter under bästa möjliga förutsättningar«

Vicerektor Yves Flueckiger